De Oude STEM

Stembevrijden gaat niet alleen over contact maken met jezelf, maar ook over contact met je omgeving. Ouderen die lijden aan dementie leven in een vreemde, onbekende en onvoorspelbare wereld. Zij voelen zich hierdoor verward en eenzaam. Voor familieleden kan dat pijnlijk zijn, omdat ze geen of moeilijk contact kunnen krijgen.

De Haagse stembevrijders hebben een speciaal programma ontwikkeld, waarin humor een belangrijk onderdeel vormt. Het helpt verzorgers/ familieleden bij het weer contact krijgen met de dementerende oudere.

De persoonlijke ervaringen van Conny en Joyce op het gebied van dementie en geheugenverlies staan aan de basis van dit programma.

De sessies vinden plaats aan huis of in het verpleegtehuis. De Haagse stembevrijders geven zowel individuele- als groepssessies.

Er zijn twee vormen van de verloren stem:

1. een (tweewekelijks) programma van een uur voor een groep (max 12 personen)

3. een sessie voor dementerende ouders en hun kinderen

Ik ben heel dankbaar voor de tijd en energie die jullie in mijn demente zus investeren en ben ervan overtuigd dat het contact met jullie beiden bijdraagt aan de kwaliteit van haar leven.” (Nelly)

“We zongen met een dochter die geen contact meer kon krijgen met haar demente moeder. We zongen de namen, maar ook ‘hun’ liedje. We zongen hele gesprekken over de foto’s in de kamer. Aan het einde van de bijeenkomst zongen zij tegen elkaar ‘ik hou van jou’ en hielden elkaar vast.  De dochter zingt nu altijd als ze bij haar moeder is en ook als ze gaan wandelen zingt ze over wat er allemaal te zien is. Ze heeft een nieuw en levendig contact gekregen met haar moeder.” (Joyce)

Tarief: 65 euro per uur per persoon, met ingang van 1-1-2017 60 euro per persoon

Kosten voor groepen: in overleg

Fondsen aanvraag mogelijk (fonds 1818, oranjefonds, ouderenfonds)

http://youtu.be/Qjg7snQywMQ impressie van Marc Seters over ons werk.