De stoel van klank

De stoel van klank is opgezet met behulp van subsidie van de gemeente Den Haag. We zijn met de stoel onder onze arm, instrumenten en goede bedoelingen vanaf 2015 op bezoek geweest bij ouderen die eenzaam, soms dementerend, erg blij waren met onze bezoeken.

Na deze start zijn we nu zelfstandig aan het werk.  De stoel van klank  is regelmatig te vinden in huize Aelbrecht van Beijeren

Inmiddels hebben wij twee groepen vrijwilligers opgeleid, die aan de slag zijn in verzorgings- en verpleeghuizen in Den Haag en Nijmegen.

Momenteel geven wij een opleiding aan het personeel in verpleeghuis de Lozerhof van de Saffiergroep.

Ook in privé-sessies in de grote Pyr of bij de mensen thuis kunnen ouderen kennismaken met en genieten van:

 • het geluid van klankschalen, gong en andere helende instrumenten, terwijl de oudere heerlijk ligt  op een schapenvachtje in een relaxstoel of op een matrasje
 • de subtiele aanraking van een stembevrijder door haar stem en haar  handen

De sessies duren een uur of een gedeelte daarvan, afhankelijk wat iemand aankan. De oudere in kwestie krijgt alle aandacht. De trilling van stem en klankschalen maken dat alles in het lichaam in trilling gebracht kan worden. Het aanraken van handen, voeten en hoofd wordt als zeer prettig ervaren. Na een sessie is iemand volkomen ontspannen en neemt  deze diepe ontspanning nog een tijdje mee.

waar          : De Grote Pyr, Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag

wanneer  : Op afspraak: bel Conny 0651643006 of Joyce 0623369854

kosten      : € 65,- per sessie van een uur

Heb je een ouder of familielid dat slecht ter been is, dan komen Joyce en Conny  eventueel ook bij diegene thuis met de stoel van klank. Instrumenten en stoel komen mee. Kosten in overleg.

Dichtbij

Achtergrond Dichtbij

We maken al een aantal jaren muziek voor ouderen in wat wij noemen “de stoel van klank”. Deze manier van werken (de oudere ligt in een stoel een persoon houdt de oudere vast, bijvoorbeeld bij de hand en de andere maakt muziek) geeft ouderen op een heel andere manier aandacht. Hun welbevinden in het moment gaat met sprongen vooruit. Sommige ouderen geven aan ook een aantal dagen van hun pijn verlost te zijn, puur door de intense aandacht van sessie in de stoel.

We vonden dat veel meer mensen hier van moesten meegenieten en na een subsidie van de Gemeente Den Haag, Fonds 1818 en het Oranjefonds konden we instrumenten aanschaffen en twee eerste groepen vrijwilligers opleiden. Inmiddels zijn we nu bezig met de eerste medewerkers in het een huis op te leiden. Deze activiteiten begeleiders en verzorgende zijn erg enthousiast.

Wat je leert        

Dichtbij is een project voor mensen in de zorg die werken met ouderen. Tijdens een cursus van zeven dinsdagmiddagen van twee tot vijf en een weekend intern leiden de Haagse Stembevrijders je op tot klank- en aandachtbrenger. Je leert werken met klankschalen, stem en hoe je het best kwetsbare ouderen kunt benaderen en aanraken. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

In een traject van  drie maanden leer je:

 • wat een klankschaal is en waar deze van gemaakt is en iets van de geschiedenis van klankschalen en waar ze voor gebruikt worden
 • klankschalen aanslaan of -draaien op een goede manier met de juiste mallet en je ontdekt spelenderwijs de resonantie van een klankschaal en   meerdere instrumenten bespelen
 • je leert luisteren naar de verschillende klanken die uit de klankschaal komen en herkennen en ervaart wat het met jezelf doet als je luistert terwijl een ander met  de schaal om jou heen loopt
 • je leert  samenwerken met een maatje tijdens het geven van een klankschaalsessie
 • je leert  een klankschaal- en aanraaksessie geven één op één
 • je leert wat  afstemming is en hoe je eerst op jezelf kunt afstemmen, aanwezig kunt zijn in het hier en nu
 • je leert  afstemmen op (dementerende) ouderen
 • je leert een sessie te geven met klankschalen aan een groep
 • je oefent je vaardigheden tussen de twee lessen in, met een “maatje”
 • je oefent op een stageplek met ouderen
 • je leert hoe te werken met klankschalen op het lichaam
 • je leert hoe je eenvoudige liedjes zelf kunt maken en zingen voor de cliënt
 • je leert hoe je kwetsbare ouderen veilig aan kunt raken
 • je leert de betekenis van validation bij dementerenden en hoe je dat zelf kunt toepassen
 • je leert je stem vrij te gebruiken

Wat wij vragen 

Wij vragen:

 1. 100% aanwezigheid bij alle cursusdagen en de terugkomdag(en)
 2. een borgsom voor de klankschalen tijdens de leerperiode
 3. in duo’s oefenen tijdens de opleiding thuis en op het werk
 4. verslagen van je ervaringen tijdens de cursus

We werken met een groep van minimaal tien mensen. Klankschalen en andere instrumenten worden je ter beschikking gesteld gedurende de leerperiode. Daarna is er een mogelijkheid tot aanschaf van de klankschalen en instrumenten.

De kosten zijn: € 460,- euro per persoon (exclusief BTW, inclusief verblijf weekend Herberg de Dieken).

Heb je interesse in deze cursus, die ook goed is voor je eigen ontwikkeling, of voor het huis waar jij werkt? Neem dan contact met ons op. In 2020 kunnen we weer een nieuwe groep starten.

Wij verzorgen ook interne klank opleidingen in de huizen op maat.

Je leven terugzingen

Oude liedjes, nieuw contact

Voor mantelzorgers  die op een andere manier contact  willen maken met hun ouders, partner of vriendin, bijvoorbeeld omdat de oudere afatisch is of dementererd.

We verzorgen een sessie van een uur waarin we naar aanleiding van een door de mantelzorger ingevulde vragenlijst mensen hun leven “terugzingen”. We doen dit door middel van geliefde liedjes, verhalen en improvisaties over het leven van de oudere.

Reacties nav een sessie:

Ik ben heel dankbaar voor de tijd en energie die jullie in mijn demente zus investeren en ben ervan overtuigd dat het contact met jullie beiden bijdraagt aan de kwaliteit van haar leven.” (Nelly)

“We zongen met een dochter die geen contact meer kon krijgen met haar demente moeder. We zongen de namen, maar ook ‘hun’ liedje. We zongen hele gesprekken over de foto’s in de kamer. Aan het einde van de bijeenkomst zongen zij tegen elkaar ‘ik hou van jou’ en hielden elkaar vast.  De dochter zingt nu altijd als ze bij haar moeder is en ook als ze gaan wandelen zingt ze over wat er allemaal te zien is. Ze heeft een nieuw en levendig contact gekregen met haar moeder.” (Joyce)

 

Tarief:  € 75,- per uur per persoon

Zingcirkels met ouderen

Er wordt veel voor ouderen gezongen en ook krijgende ouderen de kans om mee te zingen in programma’s die voor de ouderen bedacht zijn.

Het concept van de Haagse Stembevrijders is geheel anders en vernieuwend!

Wij maken het programma met de ouderen zelf in het moment en op basis van wat er leeft bij de aanwezige ouderen.

Wij komen in de huiskamer en de ouderen die zich daar bevinden worden enorm geactiveerd door dit programma.

We leggen de nadruk op het stem geven aan ouderen. Door middel van wat willen zij zingen, waar willen zij over praten en wat vinden zij leuk. We geven ook aandacht voor het lichaam als ondersteuning van de stem met eenvoudige oefeningen. We werken met een thema en we werken in een kring. Onze ervaring is dat we mensen makkelijker kunnen aanspreken in een kring en ook makkelijker kunnen betrekken bij het geheel.

Natuurlijk hebben we een opbouw, maar die loopt nogal eens anders dan gedacht. Er wordt veel gelachen en gezongen tijdens de ZingCircels en af en toe een traantje weggepinkt.

Vaak zijn er één of twee medewerkers of activiteitenbegeleiders aanwezig(ook in de kring), om zo de mensen die wat beweeglijk zijn of anderszins meer aandacht vragen te ondersteunen.

We geven ook proef ZingCirkels, nodig ons uit en ervaar hoe leuk het is.

Kosten  € 150,- euro voor proef ZingCirkel

Voor een serie kosten in overleg.