Net als vorig jaar deden we weer een dagje nieuwjaarstoespraak schrijven bij Yvonne en Mark van Ruimte voor Helden. Wat een heerlijke dag! We wandelden, mediteerden, schreven, schilderden en maakten de eerste schetsen voor onze nieuwjaarstoespraak, die we elkaar weer gaan voorlezen op 11 januari. Het was zo fijn om het afgelopen jaar nog eens voorbij te laten komen met alles wat er zich in aandiende. Rouw, afscheid, hard werken, mooie gebeurtenissen. Het herbeleven aan de hand van onze agenda en foto’s maakte dat we er weer helemaal in zaten. En dan het leeg maken, en opnieuw kijken….wat staat ons te wachten, waar richten we ons op in het nieuwe jaar? Als stembevrijders is dat wel helder; we starten dit jaar met ons nieuwe project:Dichtbij. Klank en aanraking brengen bij ouderen die eenzaam en soms dementerend zijn. Een aantal fondsen vond dat ook een fijn plan, en subsidieert ons. Daardoor kunnen we nu twee keer de training Dichtbij aanbieden aan vrijwilligers, de eerste start in januari, de tweede naar verwachting in het najaar. Zo fijn! We kunnen ons mooie werk doorgeven zodat er nog meer mensen kunnen genieten van de aanraking door geluid en handen. We hopen dat jij ook de tijd neemt om terug te kijken op je jaar, en wellicht je pijlen uit te zetten voor het nieuwe jaar. Ons heeft het veel gebracht, afgelopen jaar, die pijlen uitzetten, hoewel er genoeg tevoorschijn kwam wat we niet voorzien hadden. Maar ach, daar helpt dan weer zijn in het NU bij. We wensen iedereen een vervullend nieuwjaar toe, met wat dan ook voor jou vervullend mag zijn.