De stoel van klank

Dichtbij en De stoel van klank

De stoel van klank is een programma, opgezet met subsidie van de gemeente Den Haag. We zijn met de stoel onder onze arm, instrumenten en goede bedoelingen vanaf 2015 op bezoek geweest bij ouderen die eenzaam, soms dementerend waren en erg blij werden van onze bezoeken.

Na deze start zijn we zelfstandig aan het werk gegaan.  De stoel van klank  is regelmatig te vinden in huize Aelbrecht van Beijeren.

Het programma Dichtbij vloeit voort uit de stoel van klank. Wij leiden mensen op om de stoel van klank zelf te kunnen geven, privé of in een verzorgingshuis. Op de volgende pagina lees je hier meer over.

De stoel van klank bij je (ouder) thuis

Ook in privé-sessies  thuis kunnen mensen kennismaken met de stoel van klank. Wat ontvang je dan?

 • het geluid van klankschalen, gong en andere instrumenten, terwijl je heerlijk ligt  op een schapenvachtje in een relaxstoel of op een matrasje
 • de subtiele aanraking van een stembevrijder door haar stem en haar  handen

De sessies duren een uur of een gedeelte daarvan, afhankelijk wat iemand aankan. De persoon in kwestie krijgt alle aandacht. De trilling van stem en klankschalen maken dat alles in het lichaam in trilling gebracht kan worden. Het aanraken van handen, voeten en hoofd wordt als zeer prettig ervaren. Na een sessie is iemand volkomen ontspannen en neemt  deze diepe ontspanning nog een tijdje mee.

Maak een afspraak:   Joyce 0623369854

kosten: € 75,- per sessie van een uur in onze eigen ruimte, op locatie na overleg.

Dichtbij

Dichtbij

Omdat we vonden dat dit initiatief van de stoel van klank doorgang moest hebben, en wij met z’n tweeën niet toereikend zijn voor alle ouderen in Den Haag, hebben we een trainingsprogramma ontwikkeld genaamd Dichtbij met behulp van subsidies van de Gemeente Den Haag, Fonds 1818 en het Oranjefonds . We leidden groepen vrijwilligers op, die aan de slag zijn gegaan in verzorgings- en verpleeghuizen in Den Haag en Nijmegen.

Dezelfde training gaven we in 2019 aan het personeel van verpleeghuis de Lozerhof van de Saffiergroep. Deze mensen zijn nu vol enthousiasme met het programma aan het werk in dit verpleeghuis.

Een nieuwe training staat op het programma. Ben je geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Wat je leert        

Dichtbij is een project voor mensen in de zorg die werken met ouderen of die dat zelfstandig willen gaan doen. Tijdens een cursus van vijf dagen intern leiden wij je op tot klank- en aandachtbrenger. Je leert werken met verschillende instrumenten waaronder klankschalen en je eigen stem en hoe je het best kwetsbare ouderen kunt benaderen en aanraken. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

In een traject van  een volledige werkweek leer je:

 • wat een klankschaal is en waar deze van gemaakt is en iets van de geschiedenis van klankschalen en waar ze voor gebruikt worden
 • klankschalen aanslaan of -draaien op een goede manier met de juiste mallet en je ontdekt spelenderwijs de resonantie van een klankschaal en   meerdere instrumenten bespelen
 • je leert luisteren naar de verschillende klanken die uit de klankschaal komen en herkennen en ervaart wat het met jezelf doet als je luistert terwijl een ander met  de schaal om jou heen loopt
 • je leert  samenwerken met een maatje tijdens het geven van een klankschaalsessie
 • je leert  een klankschaal- en aanraaksessie geven één op één
 • je leert spelen op sansula, oceandrum en vogelfluit
 • je leert wat  afstemming is en hoe je eerst op jezelf kunt afstemmen, aanwezig kunt zijn in het hier en nu
 • je leert  afstemmen op (dementerende) ouderen
 • je leert een sessie te geven met klankschalen en andere instrumenten aan een groep
 • je oefent je vaardigheden tussen de twee lessen in, met een “maatje”
 • je oefent op een stageplek met ouderen
 • je leert hoe te werken met klankschalen op het lichaam
 • je leert hoe je eenvoudige liedjes zelf kunt maken en zingen voor de cliënt
 • je leert hoe je kwetsbare ouderen veilig aan kunt raken
 • je leert de betekenis van validation bij dementerenden en hoe je dat zelf kunt toepassen
 • je leert je stem vrij te gebruiken

Wat wij vragen 

Wij vragen:

 1. 100% aanwezigheid bij alle trainingsdagen en de terugkomdag(en)
 2. een borgsom voor de klankschalen tijdens de leerperiode
 3. in duo’s oefenen tijdens op locatie
 4. verslagen van je ervaringen tijdens de training en de stageperiode

We werken met een groep van minimaal tien mensen. Klankschalen en andere instrumenten worden je ter beschikking gesteld gedurende de leerperiode. Daarna is er een mogelijkheid tot aanschaf van de klankschalen en instrumenten.

De kosten zijn: € 750,- euro per persoon (exclusief BTW), voor een week (maandag t/m vrijdag), inclusief overnachtingen en inclusief alle maaltijden.

Heb je interesse in deze cursus, die ook goed is voor je eigen ontwikkeling, of voor het huis waar jij werkt? Neem dan contact met ons op.

Wij verzorgen ook interne klank opleidingen in de huizen op maat.

Je leven terugzingen

Oude liedjes, nieuw contact

Voor mantelzorgers  die op een andere manier contact  willen maken met hun ouders, partner of vriendin, bijvoorbeeld omdat de oudere afatisch is of dementererd.

We verzorgen een sessie van een uur waarin we naar aanleiding van een door de mantelzorger ingevulde vragenlijst mensen hun leven “terugzingen”. We doen dit door middel van geliefde liedjes, verhalen en improvisaties over het leven van de oudere.

Tarief:  € 75,- per uur per persoon

Reacties nav een sessie:

Ik ben heel dankbaar voor de tijd en energie die jullie in mijn demente zus investeren en ben ervan overtuigd dat het contact met jullie beiden bijdraagt aan de kwaliteit van haar leven.” (Nelly)

“We zongen met een dochter die geen contact meer kon krijgen met haar demente moeder. We zongen de namen, maar ook ‘hun’ liedje. We zongen hele gesprekken over de foto’s in de kamer. Aan het einde van de bijeenkomst zongen zij tegen elkaar ‘ik hou van jou’ en hielden elkaar vast.  De dochter zingt nu altijd als ze bij haar moeder is en ook als ze gaan wandelen zingt ze over wat er allemaal te zien is. Ze heeft een nieuw en levendig contact gekregen met haar moeder.” (Joyce)

 

Zingcirkels met ouderen

Stembevrijden met ouderen

Zingen met ouderen is hot. Er wordt veel over gepubliceerd en de resultaten zijn heel positief. Mensen lijken weer even terug te kunnen in hun ‘mens-zijn’. Dat klinkt misschien vreemd, want we zijn en blijven allemaal mensen, maar wie wel eens op een verpleegafdeling of in een verpleeghuis is geweest, weet wel wat we daarmee bedoelen.

Ons concept is anders dan wat de meeste activiteitenbegeleiders doen. Wij maken het programma met de mensen zelf in het moment en op basis van wat er leeft bij de aanwezige ouderen in de huiskamer. Het resultaat is meer activiteit in lijf en geest bij de mensen.

We leggen de nadruk op het stem geven aan ouderen. Door middel van wat zij wíllen zingen, waar zíj over willen praten en wat zíj leuk vinden. We hebben ook aandacht voor het lichaam als ondersteuning van de stem door middel van eenvoudige lichaamsgerichte oefeningen. We werken met een thema en we werken in een kring. Onze ervaring is dat we in deze werkvorm mensen makkelijker kunnen aanspreken en ook makkelijker kunnen betrekken bij het geheel.

Onze ‘geplande’ sessie loopt nogal eens anders dan gedacht. Er wordt veel gelachen en gezongen tijdens de ZingCirkels en af en toe een traantje weggepinkt.

Vaak zijn er één of twee zorgmedewerkers of activiteiten-begeleiders in de kring aanwezig, om zo de mensen die wat beweeglijk zijn of anderszins meer aandacht vragen te ondersteunen.

Wij werken met zingcirkels in de huizen van Zorggroep Oldael.

We geven ook proef ZingCirkels. Nodig ons gerust een keer vrijblijvend uit en ervaar hoe leuk het is.

Kosten  € 150,- euro voor proef ZingCirkel.

Voor een serie zingcirkels kosten in overleg.