In maart kregen we, zoals zo’n beetje iedereen om ons heen, te horen dat we niet langer door konden gaan met onze stembevrijd-activiteiten vanwege Corona.

Dat leidde ertoe dat Conny besloot in Holten te blijven, waar ze samen met haar man John Herberg de Dieken runt, waar de activiteiten ook stil kwamen te liggen. Midden in de natuur ontvouwde zich iets moois. De rust, de stilte en de tijd die er plotseling was, maakte dat het heen en weer reizen van Holten naar Den Haag ineens genoeg was.

Intussen bleef Joyce in Den Haag aan het werk via ZOOM en andere kanalen, maar ook zij kon geen stembevrijdsessies of klanksessies doen.

En nu is het dan zo, dat we beiden op onze eigen plek weer aan het werk zijn. Joyce als vanouds weer in de Grote Pyr, met stembevrijd- en klanksessies, en Conny in Holten, met weekenden Lekker Zingen en Ontspannen in Holten en mini-retraites voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De Dichtbij-cursus zit nog in het vat (en dat verzuurd niet), en zodra er weer animo is en het weer mag, geven we deze cursus weer graag, maar nu in vijf aaneengesloten dagen in Holten. De stageperiode volgt daarna in Den Haag (of mogelijk op een plek waar jij woont of werkt).

Het stemwerk met ouderen in huize Aelbrecht van Beijeren heeft een andere aard gekregen; Joyce gaat eind oktober beginnen met een gedichtencafé.

Het eerstvolgende dat Conny organiseert is een weekend in Holten, op 27 en 28 oktober. Met uiteraard voldoende Corona-maatregelen om het voor iedereen veilig te houden.

We zien je graag op een stembevrijd- of klanksessie of een activiteit in Holten!